054-4990201

תעודת פסיכולוג קליני מומחה ממשרד הבריאות

תעודת מומחה לטיפול ממוקד
מטעם המרכז הידוע בעולם


תעודת הסמכה כמטפל משפחתי מוסמך מטעם האגודה הישראלית לטיפול במשפחה ובנישואין


תעודת מומחה בטיפול יהודי בבית המדרש
"ויועצינו כבתחילה"
בנשיאות הרב משה בויאר


אישור רישום בפנקס הפסיכולוגים של משרד הבריאות

clinical